Landgoed het Hoenderbosch

Landgoed het Hoenderbosch is een gevarieerd natuurgebied dat bestaat uit bos en nieuw aangelegde natuur. Het ligt in een ecologische verbindingszone waardoor het een schakel is tussen andere natuurgebieden.
Met deze site willen wij geïnteresseerden informeren over dit gebied.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Landgoed het Hoenderbosch

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Landgoed het Hoenderbosch

Het Groenste Project in de Achterhoek

De Bomenstichting Achterhoek (BSA) deelt elk jaar, ter gelegenheid van de nationale Boomfeestdag, een prijs uit voor “Het Groenste Project in de Achterhoek” van het afgelopen jaar.

Deze prijs, bestaande uit een boom naar keuze van zo’n € 125,- gaat afwisselend naar een organisatie, particulier, landgoed of gemeente, die naar het idee van de BSA een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de natuur.

De BSA Bomenprijs 2022 werd dit voor dit jaar toegekend aan Landgoed Het Hoenderbosch: het realiseren van deze parel als bijdrage aan de natuur voor de lange termijn! Landgoed het Hoenderbosch is bijzonder vereerd met deze prijs.

De keuze werd een Walnotenboom, en de BSA reikte deze prijs zaterdag 25 november uit, met een woordje van voorzitter Jaap Cannegieter en in het bijzijn van een aantal vrienden van het Hoenderbosch. De kleinkinderen Mirthe (10) en Tim (8) helpen al actief mee bij het planten van bomen.

Naast de Walnotenboom werden er ook tamme Kastanjes en kleine zomereikjes (die elders gerooid zijn) geplant. Wij kijken terug op een mooie en gezellige boomplantdag.

Bekijk hier meer foto’s van deze dag: http://www.landgoedhethoenderbosch.nl/foto/het-groenste-project-in-de-achterhoek

(Eerdere jaarlijkse Bomenprijzen deelde de BSA uit aan o.a: Gemeente Oost Gelre, Gemeente Berkelland, Historische buitenplaats De Wildenborch, Gemeente Doetinchem en Coöperatie ‘Land van Ons’).

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on Het Groenste Project in de Achterhoek

Fladderieppen

De drijvende kracht achter het Hoenderbosch was jarig. Dit jaar een bijzondere mijlpaal die we hebben gevierd samen met Hoenderbosch vrienden door bijzondere bomen cadeau te geven en op het Hoenderbosch te planten.

Het zijn twee fladderiepen. De iep kwam hier vroeger veel voor. Door de iepenziekte zijn er nog maar weinig iepen over. De fladderiep is vrij goed bestand tegen de iepenziekte.

Voor de diversiteit is dit een waardevolle boom. En hopelijk komt de zeldzame iepenpage naar het Hoenderbosch. Hij is al gesignaleerd in Winterswijk. Het Hoenderbosch heeft er dus nu een doelsoort bij.

Voor iedereen die heeft bijgedragen aan dit cadeau en deze mooi dag: Dank jullie wel!

Posted in Uncategorized | Comments Off on Fladderieppen

Inventarisatie vogels Hoenderbosch

Auteursrecht foto: René Kreeftenberg

In 2020 hebben een aantal leden van de IVN-vogelwerkgroep het Hoenderbosch geïnventariseerd op vogels volgens de richtlijnen van SOVON. Dit is een herhaling van de inventarisatie in 2017.

Er zijn verschillen met 2017, dat heeft vooral te maken met de storm en de uitval van de bomen door de letterzetter. Omdat er  veel minder bomen zijn in het bosgedeelte zijn er dus ook minder bosvogels.

Het nieuwe deel is nu meer begroeid, waardoor enkele soorten juist meer voorkomen, bv grasmus en tuinfluiter.

Waargenomen:
Grauwe Gans, Nijlgans, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Holenduif, Houtduif, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Gekaagde Roodstaart, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Spotvogel, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Glanskop, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter en Geelgors.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Inventarisatie vogels Hoenderbosch

IVN natuurwerkgroep weer actief op het Hoenderbosch

Vrijwilligers van de IVN natuurwerkgroep hebben vandaag wilgen geknot en van het snoeiafval is een mooie takkenril gemaakt. Zo’n takkenril heeft veel voordelen. Naast dat het een mooie manier is om snoeihout een plek te geven is het een fijne schuilgelegenheid voor dieren. Amfibieën en reptielen vinden er een plek om te overwinteren. . Heel veel insecten maken gebruik van de beschermde plekjes in de takkenril om te schuilen en enkele vlindersoorten zetten hun eitjes af op dood hout. Ook paddenstoelen, varens en andere plantensoorten kunnen hier hun onderkomen vinden.

Het was weer een mooie, gezellige en nuttige dag!

Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on IVN natuurwerkgroep weer actief op het Hoenderbosch

Leerzame en gezellige excursie voor leden bijenverenging Varsseveld.

Zondag 25 augustus om 10 uur arriveerden een grote groep leden van Bijenvereniging Varsseveld op het Hoenderbosch.

Na ontvangst met koffie, thee en hoenderbosch-honing-kruidkoek was er een interessante rondleiding over de nieuwe natuur en door het bos. Met interesse werd geluisterd naar de uitleg van de gidsen Daan en Bert. Wie goed heeft opgelet heeft wat geleerd over Sint Jan, de dennenscheerder en nog veel meer interessante wetenswaardigheden.

Na afloop was er nog een gezellige lunch.

Bekijk hier meer foto’s: http://www.landgoedhethoenderbosch.nl/bijenvereniging-varsseveld-heeft-excursie-op-hoenderbosch

Posted in Uncategorized | Comments Off on Leerzame en gezellige excursie voor leden bijenverenging Varsseveld.

Letterzetter helpt alle fijnsparren om zeep

Het zijn zware tijden voor de fijnspar. Door de droogte is de letterzetter onder de schors gekropen en heeft daar gangen ingevreten waardoor de bomen in snel tempo dood gaan. Door de Achterhoek rijdend zien wij op veel plaatsen fijnsparren die dood zijn gegaan. Ook in het bos van het Hoenderbosch zijn veel sparren en zelfs lariksen dood gegaan. Dit voorjaar is nog een poging gedaan om de haard te elimineren. Maar door de tweede warme en extreem droge zomer heeft het kevertje doorgevreten.

De Bosgroep is al wezen kijken en op advies van de bosgroep zullen veel dode bomen dit  najaar nog verwijderd worden uit het bos. Gelukkig is het Hoenderbosch een gemengd bos en zullen er genoeg andere bomen blijven staan om een mooi bos te vormen.

Bij het verwijderen van de bomen gaan wij zorgvuldig te werk. Hierbij hebben wij de deskundigheid ingeroepen van de Bosgroep. Doel is een mooi bos op de lange termijn en mooie bomen sterker laten worden en ruimte geven. Daarnaast wordt ook gekeken naar nieuwe inplant.

Fijnspar, droogte en de letterzetter

Posted in Uncategorized | Comments Off on Letterzetter helpt alle fijnsparren om zeep

Wespenorchis ontdekt op het Hoenderbosch.

Bij de lindelaan zijn de eerste orchideeën ontdekt. Het gaat om de wespenorchis.

Wij zien nu alleen nog een groen plantje met zaaddozen. Volgend jaar bloemen?

Posted in Uncategorized | Comments Off on Wespenorchis ontdekt op het Hoenderbosch.

Kapschuur afgerond

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kapschuur afgerond

Nieuwe schuur in aanbouw

Deze schuur zal onderdak bieden aan het gereedschap dat nodig is voor het onderhoud van het landgoed. De schuur wordt gebouwd van eikenhout uit eigen bos dat ter plekke is gezaagd met een mobiele houtzagerij. De schuur wordt gebouwd door René Kreeftenberg Bouwbedrijf.
Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nieuwe schuur in aanbouw

Poel drooggevallen

Ook het Hoenderbosch heeft last van de extreme droogte. De poelen zijn drooggevallen. Hobelman heeft één poel schoon gemaakt en dieper uit gegraven zodat er weer water in zit. Al snel waren er veel dieren sporen te zien. De poel is weer een drinkplek voor fauna.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Poel drooggevallen