Huidige situatie

Het landgoed bevind zich in een ecologische verbindingszone (=EVZ) en beslaat een oppervlakte van 7,87 hectare nieuwe natuur en 12,5 hectare bos. De nieuwe natuur was in gebruik als bouwlandgrond. Aan de noordzijde grenst het terrein aan de snelweg A18. Deze ligt grotendeels beschut in het landschap door afscherming van een houtwal en begeleidende beplanting. De cultuurgrond is omgevormd tot nieuwe natuur waarbij er bij de aanleg voldaan is aan de eisen van het model Das. Het Model Das bestaat uit een brede corridor. Deze corridor is opgebouwd uit kleinschalig landschap waarin houtwallen, singels en bosjes dekking bieden en geleiding geven, en waarin voldoende geschikte voedselgebieden aanwezig zijn, “Natte” elementen zijn niet noodzakelijk. Dit model is functioneel voor allerlei dieren van bossen, bosranden en kleinschalig landschap. Er is een faunapassage gebouwd.

Comments are closed.