Historische situatie

In het verleden was de omgeving zeer bosrijk. De bossen stonden met elkaar in verbinding door houtwallen en singels, welke dienden als perceelscheiding van kampen en graslanden. Deze kampen betroffen hoge gronden en werden benut voor akkerbouw. De lagere en natte gronden waren overwegend hooiland.

kadastrale kaart van 1832 (opgemeten in de periode 1811-1832) Bron: hisgis

 

Bonnekaart, periode omstreeks 1900 ± 10 jaar

1929

2006

2020

Comments are closed.