Faunapassage

Deze faunapassage is onderdeel van een groter plan waarvan Rijkswaterstaat de opdrachtgever is. In dit plan zitten 11 faunavoorzieningen waarvan 6 over of onder de A18.

Een van de faunabuizen verbindt het Hoenderbosch met het Tandembos aan de andere kant van de A18. Met de inrichting van nieuwe natuur is er rekening houden met te verwachten looproutes van de fauna. De buis heeft een lengte van 55 meter en een diameter van 60 centimeter. Het is een rechte horizontale buis boven de grondwaterstand. Om ervoor te zorgen dat de dassen de ingang van de buis kunnen vinden en niet de weg oversteken wordt er 350 meter wildkerend raster geplaatst. Op de bodem van de faunabuis ligt een laag zeer lemig zand van ongeveer 5 cm.

Bekijk hier foto’s van de aanleg van de tunnel bij Landgoed het Hoenderbosch.

In 2012 heeft Grontmij in opdracht van Rijkswaterstaat een monitoringsonderzoek gedaan om te beoordelen of de faunavoorzieningen goed functioneren. De fauna tunnel bij het Hoenderbosch is faunatunnel nummer 6. Hierover wordt gemeld: Fauna tunnel 6 functioneert goed. Dit heeft onder meer te maken met de groene omgeving van de faunatunnel.

Lees hier het rapport: Monitoring faunavoorziening A18 .

faunatunnel_metingfaunatunnel_foto

Veel mensen hebben nog nooit een das gezien. De meeste dassen die worden gezien zijn verkeersslachtoffers die in de berm naast de weg liggen. De das is een markante verschijning, met zijn fraaie zwart/wit getekend kop. Een das kan wel vijftien jaar oud worden, maar in Nederland ligt de gemiddelde leeftijd rond de vijf jaar. Dit komt voornamelijk door het relatief grote aantal dassen dat jaarlijks sneuvelt in het verkeer. Dassen wonen onder de grond, niet in zomaar een hol; ze wonen in ‘burchten’, riante onderaardse kastelen. De bouwkunst van de das is onze voorvaders ook al opgevallen. De naam ‘das’ stamt vermoedelijk van het Indo Germaanse woord ‘thachsa’, dat bouwen betekent.

Wilt u een das zien? Dat kan bij Stichting Das en boom in het Informatiecentrum Nederlands Cultuurlandschap aan de Rijksstraatweg 174 in Beek-Ubbergen.

Comments are closed.