Inventarisatie vogels Hoenderbosch

Auteursrecht foto: René Kreeftenberg

In 2020 hebben een aantal leden van de IVN-vogelwerkgroep het Hoenderbosch geïnventariseerd op vogels volgens de richtlijnen van SOVON. Dit is een herhaling van de inventarisatie in 2017.

Er zijn verschillen met 2017, dat heeft vooral te maken met de storm en de uitval van de bomen door de letterzetter. Omdat er  veel minder bomen zijn in het bosgedeelte zijn er dus ook minder bosvogels.

Het nieuwe deel is nu meer begroeid, waardoor enkele soorten juist meer voorkomen, bv grasmus en tuinfluiter.

Waargenomen:
Grauwe Gans, Nijlgans, Buizerd, Torenvalk, Fazant, Holenduif, Houtduif, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Gekaagde Roodstaart, Merel, Zanglijster, Grote lijster, Spotvogel, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Staartmees, Glanskop, Zwarte mees, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Gaai, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink, Putter en Geelgors.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.