Landgoed het Hoenderbosch

Landgoed het Hoenderbosch is een gevarieerd natuurgebied dat bestaat uit bos en nieuw aangelegde natuur. Het ligt in een ecologische verbindingszone waardoor het een schakel tussen ander natuurgebieden.
Met deze site willen wij geïnteresseerden informeren over dit gebied.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Landgoed het Hoenderbosch

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , | Comments Off on Landgoed het Hoenderbosch

Nieuwe schuur in aanbouw

Deze schuur zal onderdak bieden aan het gereedschap dat nodig is voor het onderhoud van het landgoed. De schuur wordt gebouwd van eikenhout uit eigen bos dat ter plekke is gezaagd met een mobiele houtzagerij. De schuur wordt gebouwd door René Kreeftenberg Bouwbedrijf.
Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nieuwe schuur in aanbouw

Poel drooggevallen

Ook het Hoenderbosch heeft last van de extreme droogte. De poelen zijn drooggevallen. Hobelman heeft één poel schoon gemaakt en dieper uit gegraven zodat er weer water in zit. Al snel waren er veel dieren sporen te zien. De poel is weer een drinkplek voor fauna.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Poel drooggevallen

De bewoners van het Hoenderbosch in beeld

Posted in Uncategorized | Comments Off on De bewoners van het Hoenderbosch in beeld

Inventarisatie vogels Hoenderbosch

In 2017 heeft een klein groepje van IVN-vogelwerkgroepleden het Hoenderbosch geinventariseerd op vogels volgens de richtlijnen van SOVON BMP-A (Broedvogel Monitoring Project alle vogels). Tijdens ruim 15 bezoeken , hoofdzakelijk ‘s morgens vroeg, zijn de waargenomen vogels genoteerd en later verwerkt. Het plan is om dit onderzoek over twee jaar te herhalen.
Waargenomen:
Wilde Eend, Buizerd. Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Steenuil, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Grote Lijster, Bosrietzanger, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Staartmees, Glanskop, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink en Putter.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Inventarisatie vogels Hoenderbosch

Kom jij op zaterdag 14 april de IVN natuurwerkgroep helpen?

Kom jij ook een dag werken in de buitenlucht op landgoed het Hoenderbosch? Misschien wordt je wel beloond met een show van de reeën, een torenvalkje of een concert van de vele vogels die daar te zien en te horen zijn.

Zaterdag 14 april komen er vrijwilligers van de IVN natuurwerkgroep Landschapsbeheer werken op landgoed het Hoenderbosch. De dag zal in het teken staan van natuurbeheer.

Ook jij bent welkom om te komen helpen. Kennis van werken in de natuur is niet nodig. De IVN vrijwilligers geven graag uitleg wat ook nog eens erg leerzaam is.

Een leerzame dag lekker bezig zijn in de natuur en ‘s avonds moe maar voldaan naar huis in de wetenschap dat je een bijdrage hebt geleverd aan het in stand houden van een waardevol stukje natuur. De werkdag begint ‘s morgens om 09.00 uur en duurt uiterlijk tot 15.00 uur ‘s middags.

Belangstelling? Neem contact op de coördinator: Gerrit Rougoor (gh.rougoor@kpnmail.nl)

Meer info: https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/werkgroep-landschapsbeheer

Met vriendelijke groet,

Landgoed het Hoenderbosch

Voor u naviatiesysteem kunt u het volgende adres gebruiken: Westendorp, Spaanselaan 4
Let op! De ingang van het landgoed bevindt zich naast dit adres. Het woonhuis op dit adres hoort niet bij het landgoed.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kom jij op zaterdag 14 april de IVN natuurwerkgroep helpen?

Storm januari 2018

Op 18 januari trok en zware storm over Nederland. Ook in het Hoenderbosch heeft de storm zijn sporen achtergelaten.

Het bos is tijdelijk gesloten voor bezoekers. Loshangende takken en omgevallen bomen op spanning kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Veiligheid voorop!

Met een deskundigen zal worden bekeken hoe wij op de juiste manier omgaan met deze stormschade in het Hoenderbosch.

Bekijk hier meer foto’s van de stormschade in het Hoenderbosch

Posted in Uncategorized | Comments Off on Storm januari 2018

Torenvalken 2017

De torenvalken kast is al drie jaar op rij een succes. Dit jaar zijn maar liefst 6 jongen in de kast geteld. Dat is een hok vol. Inmiddels zijn de jonge torenvalkjes aan het uitvliegen en dat levert prachtige foto’s op.

Fotograaf René Kreeftenberg heeft prachtige foto’s van vogels gemaakt op het Hoenderbosch.

Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Torenvalken 2017

De bewoners van het Hoenderbosch in beeld

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on De bewoners van het Hoenderbosch in beeld

Hoenderbosch vanuit vogelperspectief

IMG_8572Regelmatig ontvangen wij foto’s die gemaakt zijn op het Hoenderbosch. Wij vinden dat heel leuk omdat wij op die manier op afstaand en door andere ogen ook van het Hoenderbosch kunnen genieten. Dit weekend ontvingen wij foto’s van het Hoenderbosch vanuit vogelperspectief. Op deze foto is heel mooi te zien hoe afwisselend het Achterhoekse landschap is. Het Hoenderbosch als onderdeel van de Achterhoekse lappendeken.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hoenderbosch vanuit vogelperspectief

Torenvalkjes 2016

DSC_4715Regelmatig is een torenvalk ‘biddend’ boven het Hoenderbosch te zien. Hij blijft dan recht boven de grond hangen en zodra hij een muisje ziet stort zij zich erop. In 2014 is een kast voor torenvalkjes geplaatst en dit jaar zijn er opnieuw jongen in de kast geboren.

Fotografen Han Kreeftenberg, René Kreeftenberg en Saskia Bruil hebben prachtige foto’s van vogels gemaakt op het Hoenderbosch.

Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Torenvalkjes 2016