De bewoners van het Hoenderbosch in beeld

Posted in Uncategorized | Comments Off on De bewoners van het Hoenderbosch in beeld

Inventarisatie vogels Hoenderbosch

In 2017 heeft een klein groepje van IVN-vogelwerkgroepleden het Hoenderbosch geinventariseerd op vogels volgens de richtlijnen van SOVON BMP-A (Broedvogel Monitoring Project alle vogels). Tijdens ruim 15 bezoeken , hoofdzakelijk ‘s morgens vroeg, zijn de waargenomen vogels genoteerd en later verwerkt. Het plan is om dit onderzoek over twee jaar te herhalen.
Waargenomen:
Wilde Eend, Buizerd. Torenvalk, Fazant, Meerkoet, Holenduif, Houtduif, Koekoek, Steenuil, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Middelste Bonte Specht, Witte Kwikstaart, Winterkoning, Heggenmus, Roodborst, Roodborsttapuit, Merel, Zanglijster, Grote Lijster, Bosrietzanger, Grasmus, Tuinfluiter, Zwartkop, Tjiftjaf, Fitis, Goudhaan, Staartmees, Glanskop, Matkop, Pimpelmees, Koolmees, Boomklever, Boomkruiper, Ekster, Zwarte Kraai, Spreeuw, Vink en Putter.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Inventarisatie vogels Hoenderbosch

Storm januari 2018

Op 18 januari trok en zware storm over Nederland. Ook in het Hoenderbosch heeft de storm zijn sporen achtergelaten.

Het bos is tijdelijk gesloten voor bezoekers. Loshangende takken en omgevallen bomen op spanning kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Veiligheid voorop!

Met een deskundigen zal worden bekeken hoe wij op de juiste manier omgaan met deze stormschade in het Hoenderbosch.

Bekijk hier meer foto’s van de stormschade in het Hoenderbosch

Posted in Uncategorized | Comments Off on Storm januari 2018

Torenvalken 2017

De torenvalken kast is al drie jaar op rij een succes. Dit jaar zijn maar liefst 6 jongen in de kast geteld. Dat is een hok vol. Inmiddels zijn de jonge torenvalkjes aan het uitvliegen en dat levert prachtige foto’s op.

Fotograaf René Kreeftenberg heeft prachtige foto’s van vogels gemaakt op het Hoenderbosch.

Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Torenvalken 2017

De bewoners van het Hoenderbosch in beeld

 

 

Posted in Uncategorized | Comments Off on De bewoners van het Hoenderbosch in beeld

Hoenderbosch vanuit vogelperspectief

IMG_8572Regelmatig ontvangen wij foto’s die gemaakt zijn op het Hoenderbosch. Wij vinden dat heel leuk omdat wij op die manier op afstaand en door andere ogen ook van het Hoenderbosch kunnen genieten. Dit weekend ontvingen wij foto’s van het Hoenderbosch vanuit vogelperspectief. Op deze foto is heel mooi te zien hoe afwisselend het Achterhoekse landschap is. Het Hoenderbosch als onderdeel van de Achterhoekse lappendeken.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hoenderbosch vanuit vogelperspectief

Torenvalkjes 2016

DSC_4715Regelmatig is een torenvalk ‘biddend’ boven het Hoenderbosch te zien. Hij blijft dan recht boven de grond hangen en zodra hij een muisje ziet stort zij zich erop. In 2014 is een kast voor torenvalkjes geplaatst en dit jaar zijn er opnieuw jongen in de kast geboren.

Fotografen Han Kreeftenberg, René Kreeftenberg en Saskia Bruil hebben prachtige foto’s van vogels gemaakt op het Hoenderbosch.

Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Torenvalkjes 2016

Zoogdieren inventarisatie op het Hoenderbosch

De zoogdierwerkgroep van IVN De Oude IJsselsstreek hebben een inventarisatie gedaan van aanwezige zoogdieren op het Hoenderbosch.
Wat hebben zij aangetroffen?

  • Tientallen vliegende meikevers.
  • Tientallen dwergvleermuizen.
  • 1 laatvlieger (vleermuis).
  • Tenminste 1 bosuil lieten zich horen en zien.
  • Een haas die een weiland overstak.
  • Veel ligplekken van reeën in het bos en op de modderige stukken van het pad een stel reeënprenten.
  • Enkele (prooi)resten (botjes/schedeltje) van o.a. een haas of konijn.
  • Een marterpoepje waarschijnlijk.
  • Afgeknaagde sparrenappels (muis/eekhoorn).
Posted in Uncategorized | Comments Off on Zoogdieren inventarisatie op het Hoenderbosch

Uilskuikens 2016

SAS_3369In de uilenkast op het Hoenderbosch zijn dit voorjaar drie jonge steenuiltjes geboren. Ze zijn gewogen, gemeten, geregistreerd en geringd door de vogelwerkgroep.

Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Uilskuikens 2016

Mobiele houtzagerij

SAS_3070Op 11 en 12 mei kreeg het Hoenderbosch bezoek van een mobiele houtzagerij Kruip. Met deze zagerij zijn bomen uit eigen bos tot balken en planken gezaagd. Het idee is om met hout uit eigen bos een kleine kapschuur te bouwen op het Hoenderbosch. Deze kapschuur is bedoeld voor het materiaal dat nodig is voor het onderhoud van het Hoenderbosch.

Bekijk hier meer foto’s.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Mobiele houtzagerij