Het inrichtingsplan van de nieuwe percelen

Het inrichtingsplan van de nieuwe percelen met bos, lindelaan, poel, hakhout, houtwal, halfnatuurlijk grasland, akker, knotbomenrij en ruimte voor de aardpeer.

In het beplantingsplan staan: Zomereik, Haagbeuk, Zomerlinde, Zoete kers, Zwarte els, Es, Eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, Vuilboom, Lijsterbes, Hazelaar, Linde en Wilg.

Bij het maken van dit plan is gekeken naar de hoogtekaart en de historische kaart

Voor meer informatie over het inrichtingsplan kunt u contact opnemen met Landgoed het Hoenderbosch

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.