Historische situatie

In het verleden was de omgeving zeer bosrijk. De bossen stonden met elkaar in verbinding door houtwallen en singels, welke dienden als perceelscheiding van kampen en graslanden. Deze kampen betroffen hoge gronden en werden benut voor akkerbouw. De lagere en natte gronden waren overwegend hooiland.

1828

1929

2006

Comments are closed.